Wyszukaj z Google

Google
 

poniedziałek, marca 02, 2009

JEDEN PROCENT - KOMU 1%? ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO - JAK WYBRAĆ?


Aktualna lista Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010 opublikowany przez Departament Pożytku Publicznego 16 marca 2011:
Wypełnij PIT do 2 maja 2011!

1% jeden procent opp podatek
Gdzie szukać organizacji pożytku publicznego (OPP)?

www.pozytek.gov.pl to strona Departamentu Pożytku Publicznego działającego w ramach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Możesz odwiedzić też stronę: opp.ms.gov.pl i www.ngo.pl.


Jak sprawdzić wiarygodność OPP?

Poszukaj sprawozdania za poprzednie okresy rozliczeniowe. Zobacz jak OPP wykorzystywały otrzymane środki bopp.pozytek.gov.pl/szukaj.do


departament pożytku publicznegowww.pozytek.gov.pl

* * *

Uwaga: Poniżej informacje z 2009 roku.
Przejdź:

* * *
Stare, stare, stare...

Jak przekazać 1%?

A. Deklaracja
1 procent podatku należnego dla organizacji pożytku społecznego deklarujesz w zeznaniach:
PIT28 (część M, poz. 129-131), PIT36 (część O, poz. 305-307), PIT36L (część N, poz. 105-107), PIT37 (część H, poz. 124-126), PIT38 (część G, poz. 58-60).

Wpisujesz w zeznaniu:
 • nazwę organizacji pożytku publicznego
 • numer KRS
 • kwotę - 1% podatku należnego
 • (opcja) Twoje dane jeśli chcesz, by zostały przekazane OPP
 • (opcja) można też określić CEL na jaki przekazujesz 1%; cele poszczególnych OPP znajdziesz np. tutaj bopp.pozytek.gov.pl/szukaj.do
PIT 28 (ryczałt) składamy do 2 lutego 2009.
PIT 36 (działalność gospodarcza, zasady ogólne), PIT 36L (działalność gospodarcza z podatkiem liniowym), PIT 37 (osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, na etacie np.), PIT 38 (podatnicy z dochodami np. z giełdy) do 30 kwietnia 2009.

B. Przelew
Zadeklarowaną kwotę (1%) przeleje za nas Urząd Skarbowy.


Czym się mogą zajmować organizacja pozarządowe (organizacje pożytku publicznego)?
 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób; 1a. zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom.
 2. Działalność charytatywna.
 3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 4. Działalność na rzecz mniejszości narodowych.
 5. Ochrona i promocja zdrowia.
 6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 7. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 8. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 9. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 10. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 11. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie.
 12. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
 13. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
 14. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 15. Pkologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 16. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 17. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.
 18. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 19. Ratownictwo i ochrona ludności.
 20. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
 21. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.
 22. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 23. Promocja i organizacja wolontariatu.
 24. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23.
ministerstwo pracy i polityki społecznejwww.mps.gov.pl

Keywords: Organizacje pozarządowe, non-profit, fundacje, organizacje społeczne, trzeci sektor, NGO (non-governmental organization), organizacje społeczne, odliczenie podatku 2009.


Poleć fundację, organizację charytatywną, non-profit, pozarządową. Dodaj komentarz.

15 komentarzy:

 1. Nazaw: STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. WAWRZYŃCA W GDYNI
  KRS: 0000044542
  Konto: 75 1240 3510 1111 0000 4318 2794
  intfo: http://www.hospicjum.gdynia.pl/?p=jph

  OdpowiedzUsuń
 2. Nazwa: Mimo Wszystko Fundacja Anny Dymnej
  KRS: 0000174486
  info: www.mimowszystko.org

  cel: budowa "Doliny Słońca"

  OdpowiedzUsuń
 3. Polecam przekazanie 1% podatku niezwykłe stowarzyszenie Expatria (KRS 0000166422) nie mają absolutnie żadnych kosztów! Dosłownie każda złotówka idzie na dobry cel. Leczą polskie dzieci zza wschodniej granicy. W zeszłym roku ich odkryłem i w tym roku również im przekażę mój 1%.
  http://www.1procentdzieciom.pl

  OdpowiedzUsuń
 4. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym
  KRS 0000109895
  Info: http://tpg.org.pl

  OdpowiedzUsuń
 5. Fundacja Godne Życie
  KRS 0000083782
  www.fundacja.org.pl

  Tomasz Adam Bojarski
  Prezes Zarządu
  tel. +48 607 111 111

  OdpowiedzUsuń
 6. Dar 1%
  Salezjańskie Centrum Młodzieżowe "Lina"
  KRS 0000302328
  Jeśli drogi ci jest człowiek młody, wolontariat, wychowanie w stylu salezjańskim
  www.cmw.osw.pl

  OdpowiedzUsuń
 7. Bartek z Gdyni3/12/2010 06:02:00 PM

  Nazwa OPP: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
  Nr KRS: 0000069730
  http://ciapkowo.pl/

  OdpowiedzUsuń
 8. Pierwsza dziesiątka organizacji pożytku publicznego, na które mieszkańcy m.in. Trójmiasta przekazali największe kwoty:

  1.Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" - ok. 3,5 mln zł
  2.Fundacja Hospicyjna - ok, 1,2 mln zł
  3.Stowarzyszenie Hospicjum im Św. Wawrzyńca - ok. 1 mln zł
  4.Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ "Animals" - ok. 674 tys. zł
  5.Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko" - ok. 650 tys. zł
  6.Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci - ok. 512 tys. zł
  7.Towarzystwo Opieki Paliatywnej im. Janiny Różyckiej - ok. 424 tys. zł
  8.Fundacja Anny Dymnej "Mimo wszystko" - ok. 408 tys. zł
  9."Caristas" Archidiecezji Gdańskiej - ok. 334 tys. zł
  10.Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą w Rabce-Zdroju - ok. 300 tys. zł.

  OdpowiedzUsuń
 9. A ja polecam fundację "Lepsze dni", w której jestem wolontariuszką.
  Fundacja została utworzona przez rodziców dzieci niepełnosprawnych w celu niesienia
  pomocy potrzebującym niepełnosprawnym : dzieciom , młodzieży i dorosłym.
  Więcej na www.lepszedni.org

  OdpowiedzUsuń
 10. Rozlicz się z ♥ Proszę podaruj mi 1% podatku!

  Zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcieliby pomóc w walce o „lepsze jutro”. Jestem osobą poruszającą się na wózku inwalidzkim, od urodzenia choruję na rzadką chorobę neurologiczną. Pomimo czterokończynowego niedowładu i wielu problemów technicznych udało mi się odnieść kolejny wielki sukces i zdać egzamin na prawo jazdy. Jednakże był to pierwszy krok do mobilności. Drugim jest zdobycie odpowiednio przystosowanego samochodu. Niestety koszt zakupu i dostosowania w sposób umożliwiający mi bezpieczną jazdę przekracza moje możliwości finansowe. W związku z tym zwracam się z prośbą o pomoc do wszystkich, którzy mogą ułatwić mi ukończenie tej niezwykle trudnej "Drogi do mobilności".

  Idąc na studia(które też nie szczędziły w barierach) pragnęłam pogłębić swoją wiedzę, ale tym samym zrównać swoje szanse na rynku pracy. O ile to pierwsze się udało, o tyle to drugie już nie do końca. Problemy z transportem, które w czasie studiów udało się rozwiązać poprzez zamieszkanie w akademiku tuż obok uczelni, okazują się nie do pokonania jeśli chodzi o dojazdy do pracy.
  Wszystkie problemy z tym związane spowodowały, że podjęłam się kolejnego wyzwania w celu ich pokonania, a tym samym zwiększenia swojej mobilności. I nawet mocny czterokończynowy niedowład mi w tym nie przeszkodził, gdyż "moje bariery są moim wyzwaniem".
  Ze względu na mocną niesprawność wszystkich kończyn(dolnych i górnych), koszt zakupu samochodu z odpowiednim dla mnie dostosowaniem wynosi około 50 tyś zł.

  Samochód nie stanowi dla mnie dobra luksusowego, to narzędzie do zwiększenia swojej aktywności zawodowej, społecznej, osiągnięcia większej niezależności i samodzielności.

  Państwa to nic nie kosztuje. 1% jest potrącany z podatku należnego Urzędowi Skarbowemu!!Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, dlatego wszelka pomoc podlega odliczeniu.

  W odpowiedniej rubryce swojego zeznania podatkowego wpisz tylko (zwykle ostatnia strona PIT-ów):
  - Nazwę OPP: „Fundacja Normalna Przyszłość”
  - KRS: 0000197482
  - Kwota 1% podatku zaokrąglona do pełnych dziesiątek groszy
  -Cel szczegółowy 1%-„Dla Katarzyny Machowskiej”

  Gdzie to dokładnie wpisać znajdziecie Państwo na mojej stronie internetowej:

  http://www.drogadomobilnosci.dbv.pl

  Dziękuję za zrozumienie i okazanie serca:)

  OdpowiedzUsuń
 11. MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

  KRS 0000097900

  http://www.mukowiscydoza.pl

  OdpowiedzUsuń
 12. KRS 000302328
  Salezjańskie Centrum Młodzieżowe
  1% DLA MŁODYCH!

  OdpowiedzUsuń
 13. Widzę, że nie tylko ja myślę o dzieciach zza wschodniej granicy. Również przekazuję swój 1% podatku Stowarzyszeniu Expatria http://www.1procentdzieciom.pl pomagają dzieciom chorym i najbardziej potrzebującym. Z powodzeniem można im zaufać, polecam.

  OdpowiedzUsuń
 14. Ja oddaję L'Arche, przynajmniej wiem do kogo idą te pieniądze. Fundacjaprowadzi domy dla osób niepełnosprawych intelektualnie i uczy ich samodzielności, można to zobaczyć na stronie www.alrche.org.pl

  OdpowiedzUsuń
 15. Ja oddaję swój procent Stowarzyszeniu SIEMACHA z Krakowa. Tworząc podwórko nowej generacji pozwalają rozwijać się dzieciom na wielu płaszczyznach. Znają się na tym co robią a efekty ich pracy naprawdę są widoczne. Jeżeli jeszcze się nie rozliczyliście i nie wiecie komu przekazać swój 1% zachęcam do zapoznania się z ich działalnością http://siemacha.org.pl/

  OdpowiedzUsuń