Wyszukaj z Google

Google
 

czwartek, grudnia 30, 2010

ŚWIĘTA 2011 KALENDARZ - DNI WOLNE OD PRACY i HANDLU

kalendarz 2011 > dni świąteczne, dni wolne od pracy, handlu; dni bez sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych

2011 rok w liczbach:
365 - tyle dni będzie w 2011 roku;
252 - tyle będzie dni roboczych (dotyczy osób nie pracujących w weekendy);
113 - tyle będzie dni wolnych od pracy (święta kościelne, święta państwowe, weekendy);


KALENDARZ 2011


kalendarz 2011 świętaŚwięta 2011. Kalendarz dni wolnych od handlu. Kliknij, by powiększyć. Polskie święta, dni wolne od pracy. Karta z kalendarza PaperBlanks. Zobacz: Kalendarz Moleskine 2011.


13 dni wolnych od handlu będzie w 2011 roku (święta 2011). Ustawowe dni bez handlu wg Kodeksu Pracy (zmiany weszły w życie 26 października 2007 roku). Zakaz handlu w święta obowiązuje w placówkach handlowych (sklepach, centrach handlowych). Nie dotyczy np. stacji benzynowych.


Za ŚWIĘTO przypadające w SOBOTĘ NIE przysługuje dzień wolny

Za święta przypadające w sobotę nie przysługuje w 2011 roku dzień wolny w innym terminie. Mówi o tym USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 26.11.2010, nr 224, poz. 1459):
 • Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) w art. 130 po § 2 dodaje się § 21 w brzmieniu:
  § 21. Jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to nie
  obniża ono wymiaru czasu pracy.”.
Ta sama ustawa wprowadza nowe święto kościelne w Polsce:


Święto Trzech Króli =
Święto Objawienia Pańskiego =
Epifania - 6 stycznia

 • Art. 2. W ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.3)) w art. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
"b) 6 stycznia — Święto Trzech Króli,”.
 • Art. 3. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.4)) w art. 17 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) 6 stycznia — Święto Trzech Króli,”.
 • Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.


ŚWIĘTA 2011

Dni świąteczne w 2011 roku:
 • 1 stycznia 2011 (sobota) - Nowy Rok nie przysługuje inny dzień wolny
 • 6 stycznia 2011 (czwartek) - Święto Trzech Króli (nowość :)
 • 24 kwietnia 2011 (niedziela) - Wielkanoc
 • 25 kwietnia 2011 (poniedziałek) - Wielkanoc
 • 1 maja 2011 (niedziela) – Święto Pracy
 • 3 maja 2011 (wtorek) – Święto Narodowe Trzeciego Maja
 • 12 czerwca 2011 (niedziela) - Pierwszy dzień Zielonych Świątek (Zesłanie Ducha Świętego)
 • 23 czerwca 2011 (czwartek) – Boże Ciało
 • 15 sierpnia 2011 (poniedziałek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (WNMP); również Święto Wojska Polskiego
 • 1 listopada 2011 (wtorek) – Dzień Wszystkich Świętych
 • 11 listopada 2011 (piątek) – Narodowe Święto Niepodległości
 • 25 grudnia 2011 (niedziela) – Boże Narodzenie 2011 (pierwszy dzień)
 • 26 grudnia 2011 (poniedziałek) – Boże Narodzenie (drugi dzień)
W pozostałe niedziele sklepy i centra handlowe są otwarte .DNI BEZ GIEŁDY 2011
(dni bez sesji na GPW w Warszawie)

 • 6 stycznia 2011 (czwartek) - Święto 3 Króli
 • 22 kwietnia 2011 (piątek)
 • 25 kwietnia 2011 (poniedziałek) - Wielkanoc
 • 3 maja 2011 (wtorek) – Święto Narodowe Trzeciego Maja
 • 23 czerwca 2011 (czwartek) – Boże Ciało
 • 15 sierpnia 2011 (poniedziałek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • 1 listopada 2011 (wtorek) – Dzień Wszystkich Świętych
 • 11 listopada 2011 (piątek) – Narodowe Święto Niepodległości
 • 26 grudnia 2011 (poniedziałek) – Boże Narodzenie (drugi dzień świąt)

* * *

KODEKS PRACY

Kodeks Pracy - Ustawa z 26 czerwca 1974 r.
Dział 6: Czas Pracy; Rozdział VII: Praca w niedziele i święta

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1239 - 25 września 2007 r.)

Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 151(9) dodaje się art. 151(9a) w brzmieniu:
“Art. 151(9a). 1. Praca w święta w placówkach handlowych jest niedozwolona. (...)

* * *
Wcześniejsze kalendarze:Święta 2010 Komentarze (19)
Dni świąteczne 2009
Komentarze (31)
Dni świąteczne 2008
Komentarze (4)

Święta w Polsce kalendarz 2010. Dni wolne od pracy. Dni bez handlu. Dni niepracujące. Święta kościelne i państwowe w 2010 roku. Sklepy otwarte w święta Gdańsk, Gdynia, Sopot - personel tymczasowy, właściciel za ladą, stacje benzynowe. Dni ustawowo wolne od handlu 2010. Kalendarz świąteczny 2010. Dni nie pracujące w 2010 roku. Praca w święta w placówkach handlowych. Zakaz handlu w święta. Święto kościelne w sobotę - nowe zasady. Kiedy przysługuje dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę.


2 komentarze:

 1. 365 dni - 113 dni (weekendy, święta) - 26 dni urlopu = 226 dni pracujących

  226 dni pracujących / 52,14 tygodnie = 4,33 dni pracujące w tygodniu

  dla ośmiogodzinnego dnia pracy oznacza to, że w tygodniu pracujemy 34 h 40 minut

  czyli gdyby tydzień pracy miał 4 dni i 3 dniowy weekend to pracowalibyśmy np. od poniedziałku do czwartku 8 h i 40 minut

  OdpowiedzUsuń
 2. Podoba mi się ten wyżej :)

  OdpowiedzUsuń